3D遗漏统计

您的位置 777福彩社区 > 3D遗漏统计 > →正文

第2018321期福彩3D 奇偶大小质合统计表

编辑:彩宝贝 更新时间:2018-11-24 00:57

第2018320期 3D开奖号码:565

福彩3D 第2018321期 奇偶大小质合统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号奇偶大小质合出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数↓
1. 奇奇奇 798 63 8 20 250.00%
2. 质质质 726 47 8 20 250.00%
3. 大小小 733 49 8 17 212.50%
4. 奇奇偶 737 61 8 14 175.00%
5. 偶奇奇 754 65 8 13 162.50%
6. 合质质 737 60 8 13 162.50%
7. 小大小 734 50 8 9 112.50%
8. 合合质 801 46 8 9 112.50%
9. 小大大 753 64 8 5 62.50%
10. 偶偶偶 751 48 8 5 62.50%
11. 合合合 729 45 8 5 62.50%
12. 大小大 779 44 8 4 50.00%
13. 奇偶偶 713 61 8 4 50.00%
14. 质合合 799 51 8 4 50.00%
15. 小小小 760 45 8 3 37.50%
16. 偶偶奇 770 47 8 3 37.50%
17. 大大小 760 63 8 2 25.00%
18. 合质合 763 44 8 2 25.00%
19. 小小大 749 59 8 1 12.50%
20. 偶奇偶 758 52 8 1 12.50%
21. 质质合 748 49 8 1 12.50%
22. 大大大 783 58 8 0 0.00%
23. 奇偶奇 770 66 8 0 0.00%
24. 质合质 748 63 8 0 0.00%
序号奇偶大小质合出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数


走势图参考:奇偶走势图 大小走势图 质合走势图
彩宝贝

工具走势图
广