3D遗漏统计

您的位置 777福彩社区 > 3D遗漏统计 > →正文

第2018321期福彩3D 大中小统计表

编辑:彩宝贝 更新时间:2018-11-24 00:59

第2018320期 3D开奖号码:565

福彩3D 第2018321期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号大中小出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数↓
1. 小小大 160 232 37.04 150 404.97%
2. 大中小 240 228 27.78 90 323.97%
3. 小中大 217 181 27.78 68 244.78%
4. 中大中 280 116 20.83 41 196.83%
5. 中小小 180 288 27.78 54 194.38%
6. 小大中 233 170 27.78 48 172.79%
7. 小中小 237 191 27.78 44 158.39%
8. 中小大 238 119 27.78 38 136.79%
9. 中大大 222 147 27.78 33 118.79%
10. 中中小 308 108 20.83 16 76.81%
11. 大中中 280 189 20.83 15 72.01%
12. 大小中 218 159 27.78 19 68.39%
13. 中小中 309 184 20.83 14 67.21%
14. 大大中 219 114 27.78 18 64.79%
15. 小小小 143 202 37.04 22 59.40%
16. 中中大 342 83 20.83 10 48.01%
17. 大中大 210 186 27.78 13 46.80%
18. 大小小 158 153 37.04 17 45.90%
19. 中大小 201 154 27.78 11 39.60%
20. 小中中 263 154 20.83 8 38.41%
21. 小大小 149 285 37.04 9 24.30%
22. 大大大 172 165 37.04 6 16.20%
23. 小大大 152 244 37.04 5 13.50%
24. 大小大 180 153 37.04 4 10.80%
25. 大大小 154 193 37.04 2 5.40%
26. 小小中 201 133 27.78 1 3.60%
27. 中中中 385 149 15.63 0 0.00%
序号大中小出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数


走势图参考:大中小类型走势图 大中小走势图
彩宝贝

工具走势图




广