P3遗漏统计

您的位置 777福彩社区 > P3遗漏统计 > →正文

第2018321期排列三 大中小统计表

编辑:彩宝贝 更新时间:2018-11-23 23:34

第2018320期 排列三开奖号码:329

排列三 第2018321期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号大中小出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数↓
1. 中大小 168 145 27.78 80 287.98%
2. 小小大 117 235 37.04 100 269.98%
3. 中小中 243 167 20.83 47 225.64%
4. 大小大 132 203 37.04 70 188.98%
5. 大小中 179 154 27.78 31 111.59%
6. 中中小 244 136 20.83 23 110.42%
7. 小中中 238 111 20.83 22 105.62%
8. 大大小 137 207 37.04 38 102.59%
9. 大大大 138 191 37.04 37 99.89%
10. 小中大 185 172 27.78 25 89.99%
11. 小中小 177 146 27.78 24 86.39%
12. 中大大 211 168 27.78 21 75.59%
13. 小大中 163 124 27.78 20 71.99%
14. 大小小 129 188 37.04 19 51.30%
15. 中中大 247 129 20.83 10 48.01%
16. 大中中 241 95 20.83 9 43.21%
17. 中小小 170 177 27.78 12 43.20%
18. 小大小 120 256 37.04 15 40.50%
19. 小小小 131 239 37.04 14 37.80%
20. 中大中 254 92 20.83 7 33.61%
21. 小小中 177 137 27.78 8 28.80%
22. 大中大 187 184 27.78 6 21.60%
23. 大大中 208 116 27.78 5 18.00%
24. 大中小 182 129 27.78 4 14.40%
25. 中中中 339 93 15.63 2 12.80%
26. 小大大 129 222 37.04 3 8.10%
27. 中小大 173 137 27.78 0 0.00%
序号大中小出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数


走势图参考:大中小类型走势图 大中小走势图
彩宝贝

工具走势图
广